In 2011 bestaat de BMW 02 Club Nederland 25 jaar en natuurlijk is er in die periode veel veranderd. Op het moment van de oprichting in 1986 was de BMW 02 zo’n 10 jaar uit productie, maar nog steeds een normaal gezicht in het straatbeeld. Nu, anno 2011, heeft de 02 de status van een bijzondere oldtimer, waarvan de eerste modellen inmiddels 45 jaar oud zijn. Deze ontwikkeling is natuurlijk ook aan de BMW 02 Club niet voorbij gegaan. De BMW 02 Club is zich steeds aan het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en daarom is in 2009 een nieuw Huishoudelijk Reglement door de Algemene Leden Vergadering aangenomen.

De BMW 02 Club wil een zeer open club zijn die een welkom biedt aan alle soorten en typen van leden. Zo onderscheiden wij in de club leden die zeer veel belang hechten aan de originaliteit van de auto’s, terwijl anderen juist wijzigingen aanbrengen om bijvoorbeeld tot een maximaal vermogen te komen. Sommige leden gebruiken de 02 voor dagelijks woon-werkverkeer, terwijl weer anderen er grote, vaak internationale rally’s mee rijden. Om al deze varianten te beschrijven in Statuten en Reglementen is onmogelijk.

De originele Oprichtings Statuten, met het Huishoudelijk Reglement als een integraal, maar tevens dynamische onderdeel, kun je hier downloaden.

Het Huishoudelijk Reglement kun je hier downloaden