De BMW 02 Club Nederland (kortweg: BMW 02 Club) werd op 30 mei 1986 opgericht door een aantal enthousiaste BMW 02 eigenaren/liefhebbers en op 17 september 1986 per notariële akte vastgelegd. Op 26 november 1987 trad, door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, de club als één der medeoprichters toe tot de Federatie van Nederlandse BMW Clubs (FNBC). De FNBC is inmiddels overgegaan in de BMW Clubs Nederland (BCNL). De BMW 02 Club wordt bestuurd door een team van enthousiaste bestuursleden, vele vrijwilligers en wordt gesteund door enkele sponsors.

Uiteraard is iedereen per post, telefoon en e-mail bereikbaar en heeft met name dat laatste onze voorkeur.

Namen en contactgegevens bestuursleden

Voorzitter
Huibert van Zanten
Huibert.

Secretariaat / Ledenadministratie
Berry van Hummel
06 22 20 41 25
Berry.

Penningmeester
John Appelman
John.

Algemene communicatie
Maarten van Dijk
Maarten.

Algemeen bestuurslid
René Verberne
René.

Redactiecommissie
Redactiecommissie.

Overige contactpersonen

Webbeheer
Tom Visser
Webte@m.

Schriftelijke communicatie

BMW 02 Club Nederland
Vosstraat 13
6971 KN Brummen
Nederland

Bankgegevens

Rabobank : 1506.16.929
IBAN : NL47RABO 0150 6169 29
BIC : RABONL2U